Fenntartható Élet Program

SZERVEZET-
ÉS KÖZÖSSÉG-
FEJLESZTÉS,
MEDIÁCIÓ
ÉS KÉPZÉS

Megnevezése

Fenntartható Élet képzés

Akkreditációs száma

PL-8773

A képzés célja:

Korunk különböző kihívásaira újszerű, alternatív, a természetet megóvó, a helyi közösségekre épülő, fenntartható megoldások megismerésére irányuló átfogó képzés, mely a gazdálkodás révén, egymást segítő közösségek kialakulásának, az egyén, közösség és környezet harmóniájának és fejlődésének, a fenntarthatóság biztosításának kérdéseire nyújtanak új ismereteket, válaszokat, alternatívákat.

 

 

Helye

Fehérlófia Waldorf Iskola

(8248 Nemesvámos, Kossuth u. 24.)

Időtartama (óraszáma)

80 óra

Időpontjai

2014. február 1, március 1, 22, április 12, május 10, szeptember 20, október 18, november 8.

 

Ütemezése

8 nap, 10 óra/nap

Díja

ingyenes

Felnőttképzési szolgáltatások

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

Elsajátítható ismeret, kompetencia

Saját szakmájába, foglalkozásába beépíti az újszerű, fenntartható gondolkodás elemeit (egyén – közösség – környezet)

Alternatív módszereket használ a mindennapi életében (gazdálkodás, oktatás, gyógyászat, energia, vállalkozás)

Felelősen jár el tevékenységeiben (természeti és társadalmi környezet)

Újfajta együttműködési formákat alalkít ki  környezetében (szövetkezet, helyi pénzek)

Megszerezhető képesítés

Tanúsítvány

SZAKÉRTŐINK

A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja

Számonkérések formája

Gyakorlati, interaktív

Számonkérések rendszeressége

Modulokon belül a témához kötődően

Számonkérések tartalma

Az előadások alapján a saját akcióterv (a tervben az elméleti ismeretek alkalmazása, a koncepció fenntarthatósága, alternatív formák alkalmazása)

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek)

Saját akcióterv értékelése, amely azonos szempontrendszer szerint három elemből áll (prezentáló önértékelése, kiscsoport visszajelzése, oktató értékelése). A prezentációk a képzés második felében sorra követik egymást (háromfős csoportban), s a tréner egy-egy csoportját önállóan értékeli, ezzel biztosítva az önértékelésre alapozott értékelési rendszer objektivitását.

   

 

TOVÁBBI KÉPZÉSEINK:

THE CARAVAN GAME

MANAGEMENT SZIMULÁCIÓS JÁTÉK

Megszerezhető minősítések

Megfelelt / nem felelt meg

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek

A megfelelt minősítés megszerzésének feltétele a modulok során elkészített valamennyi akcióterv megfelelt minősítésű teljesítése. Az akcióterv értékelési szempontjai:

  • Mennyire újszerű, fenntartható az elgondolás
  • Mennyire érezhető benne az alternatív módszerek ismerete.
  • A tervben mennyire érvényesül a felelős gondolkodás
  • Milyen újfajta együttműködési formák szerepelnek a terveben

Az egyes értékelési szempontok – a képzés aktuális tartalmú előrehaladásának figyelembe vételével – hatfokozatú skálán kerülnek értékelésre mindhárom értékelő részéről. A megfelelt minősítés megszerzésének – egymástól független - feltételei:

- egyetlen értékelési szempont, egyetlen értékelőnél sem kapott 1-es minősítést

- az összes értékelési eredmény (4x3) közül a 2-es minősítések száma nem éri el a négyet.

- a képzés sikeres teljesítésének feltétele legalább 6 modul megfelelt szintű teljesítése

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i)

Újbóli prezentáció teljesítése, Amennyiben a képzés ideje alatt újabb prezentáció már nem biztosítható, úgy különálló work shop keretében van lehetősége a résztvevőnek az elvárt kompetenciák birtoklásának igazolására.

IDŐGAZDÁLKODÁS

ALAPFOKÚ ÉS HALADÓ MEDIÁTOR KÉPZÉS

VEZETŐKÉPZÉS

SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÓ

Vissza a KÉPZÉSEK oldalra