Szociális Vállalkozó - Vezetőképzés

ALAPFOKÚ ÉS HALADÓ MEDIÁTOR KÉPZÉS

SZERVEZET-
ÉS KÖZÖSSÉG-
FEJLESZTÉS,
MEDIÁCIÓ
ÉS KÉPZÉS

Általános vezetői képességek- és készségek fejlesztése

A képzés elemei:

 

Marketing

A modul célja, hogy bemutassa, mi is az a marketing,

A marketing egy olyan tudomány, aminek segítségével képesek vagyunk elkülöníteni a piaci szegmenseket, pontosan felismerni a szegmensek különböző igényeit, és mivel tisztában vagyunk az eladni kívánt termék jellemzőivel, az eladási árban megvalósítható mozgásterünkkel és a minket körülvevő piaci- és versenytársi környezettel ki tudjuk találni azt a megfelelő üzenetet, aminek segítségével a kívánt terméket a kívánt szegmensnek sikeresen eladhatjuk. A képzés során megértünk olyan fogalmakat, mint 4P, 5P, piac nagysága, piackutatás, szezonalitás, adaptációs görbék, élet-görbék, sűrű fillér – ritka forint. 

vezetőképző - szociális vállalkozó

Szociális vállalkozások 1

A modul célja, hogy érzékeljük azt, hogy mivel a vállalkozásokat az ember alkotta, ezért nagyon jellemzőek rá az ember tulajdonságai; egy vállalkozás sikere a benne dolgozó embereken múlik.

Közösségekben, cégekben az ember teremti a szociális környezetet; itt már nem a természeti törvények uralkodnak, ebben a világban más szabályok és törvények érvényesek. Az ember által létrehozott minden szociális forma viszont az ember belső világának tulajdonságaival rendelkezik, ezért ha megismerjük az ember felépítését és működését, akkor egyben megismerjük az ember által létrehozott szociális formák felépítését és működését is.

Ezek a fontos tulajdonságok pedig, hogy az embernek biográfiája van, azaz jól megismerhető élettörténete, mert születik, növekszik, fejlődik; fejlődésének jól meghatározható és elkülöníthető fázisai vannak, és három részre osztható fel – gondolat, érzés, akarat - vagyis hármas tagozódású.

Fontos megértenünk azt, hogy mivel a szociális világot az ember alkotta, ezért morális felelőssége is van ennek működtetésében.

Konfliktusismeret

A modul célja, hogy ráébressze a résztvevőket saját megtapasztaláson keresztül, hogy a konfliktus az élet szükséges velejárója, mert a fejlődés motorja.

Egy cég életében mindig is lesznek konfliktusok, mert ahol emberek dolgoznak együtt, ott mindig vannak súrlódások. A konfliktusok gyakran zavaró tényezőknek látszanak, akadályozzák a munkánkat, időt igényelnek, és elnehezítik a munkahangulatot, emiatt megpróbáljuk őket letagadni, a szőnyeg alá söpörni, ahelyett, hogy megoldanánk őket. A konfliktusok és ellenállások azonban a dinamika és a továbbfejlődés motorjai. Ahol nincsenek nézeteltérések, viták, ott változás sincs. A konfliktus egy lehetőség a változásra. A válsághelyzetek megmutatják, hol vannak tanulási szükségleteink, hol van cégnek előrelépési lehetősége. A konfliktus mindig egyszerre veszély, és lehetőség.

Ha csak megértjük, hogy a konfliktus lehetőség, már akkor másként nézünk rá. Ha még ezen felül eszközöket is kapunk a kezünkbe, hogyan kell konstruktívan kezelni, nagyon sokat segíthetünk önmagunkon és társainkon.

Szociális vállalkozások 2

A modul célja, hogy a Szociális vállalkozások 1. modul elméleti alapjait a gyakorlatban is átéljük. Megtapasztaljuk azt, hogy mi mindenre vagyunk képesek, és hogy tényleg mennyi minden múlik rajtunk.

Megtanuljuk, hogy mik a lépések az ötlettől a megvalósításig. Megnézzük, hogy miért és hogyan alakulnak ki a szociális vállalkozások, és mire van szükségük a jó működéshez. Megérezzük az emberi kreativitás szükségességét és az együttműködés erejét egy vállakozás vezetésében. Megismerjük egy vállakozás működtetéséhez szükséges vezetői képességeket.

A mai vállakozások egyre inkább rájönnek arra, hogy ha nem egyezik az, amit kifelé mondanak azzal, amit belül éreznek, egy olyan belső morális válságba kerülnek, amely nem fenntartható, és kikezdi a céget belülről. Ehhez hozzájárul az is, hogy az emberek érdeklődése és jelenléte is növekszik a világban, és már nem elégszenek meg hangzatos klisékkel: be akarnak látni a dolgok mögé, és megbizonyosodni azok igazságról. Arra is kezdenek rájönni a válallkozások, hogy a mai ember már sokkal kevésbé irányítható kívülről. Viszont, ha bevonjuk őket a döntésekbe, szabad környezetet bitosítunk nekik, akkor szárnyakat kapnak, és kifogások helyett megoldásokat találnak. Ekkor döbbennek rá majd a vezetők, hogy mekkora erőforrás van a vállalkozáson belül, és hogy bizony a vállalkozás legnagyobb tőkéje a benne dolgozó emberek kreativitása. Bármilyen nagy is a kreativitás, szükség van azonban olyan formákra, amely ezt támogatja, és a dolgozókat szolgálja. Ehhez az új működéshez és új formához azonban nekünk is meg kell változtatni a gondolkodásunkat.

Pénzügy

A modul célja, hogy pénzügyi alaptudást adjon, ahol tisztázzuk, hogy a vállalkozás életében mi a szerepe a pénzügynek.

A pénzügy egy olyan tudomány, ahol a vállalkozás összes tevékenysége leképződik, és lefordítódik egy olyan egységre (Ft), ahol összehasonlíthatóak. Itt minden logikusan összecseng, és azonnal kiszűrhető, hol van probléma, illetve a feladat: a számok nem beszélnek mellé. A pénzügy 3 jellemző mutatójával ismerkedünk meg: a mérleg, az eredmény, és a cash-flow. Illetve felfedezzük, hogy mi is a 3 közötti összefüggés és mi a különbség.

The Caravan Game -  szimulációs játék

A modul célja, hogy az eddig tanult marketing és pénzügyi ismereteinket egy valós piaci helyzetben gyakoroljuk, és még jobban elsajátítsuk a cég vezetéséhez szükséges képességeket.

A résztvevők egy 30 oldalas piaci leírás alapján csapatokba rendeződve felkészülnek, stratégiát alkotnak, és egy egész napos játék folyamán kipróbálják tudásukat, úgy, hogy egy védett környezetben vannak, tehát bármit hibázhatnak. A játék többfordulós, ezért a hibás döntéseket mindig ki lehet javítani: tanulás a tapasztalat útján.

A játékról többet ITT...

THE CARAVAN GAME

MANAGEMENT SZIMULÁCIÓS JÁTÉK

IDŐGAZDÁLKODÁS

FENNTARTHATÓ ÉLET

SZAKÉRTŐINK