Szervezeti felmérés

Hiszünk abban, hogy bármilyen probléma is merüljön fel egy cégnél, a megoldás elemei már jelen vannak, és a cég dolgozóiban pedig ott a képesség a probléma lekűzdéséhez. Ezt a tudást csak elő kell csalogatni az emberekből. Ez a fajta szervezeti átvilágítás egyben a cégben rejlő lehetőségeket is feltárja.

Egy komplex kép megalkotásához 3 -féle módon közelítünk:

SZEMÉLYES INTERJÚK

A dolgozókkal interjút készítünk, amelynek alapján feladataikról, motivációkról, emberi alkalmasságukról alkotunk képet. Az interjúk sok információval szolgálnak a cég fejlődési irányának meghatározásához, illetve több problémakört is feltárnak.

TESZTEK

A dolgozókkal két tesztet töltetünk ki:

  • Belbin-féle teszt – ez képességeikről, tetteik belső motivációjáról, feladat-megoldásuk minőségéről,
  • szociometriai teszt – ez a csoportban elfoglalt helyükről, kapcsolataikról és konfliktusaikról ad további információkat. A tesztek sok információval szolgálnak a cégben fellelhető dinamikáról és cso-portbeli szerepekről, illetve több problémakört is feltárnak.

belbin teszt

szociometria

• KÖZÖSSÉGI PROBLÉMAFELTÁRÁS (=lehetőségkutatás)

Ez a közös munka nem csak a problémákat láttatja mindenkivel, hanem közös-séget is épít. Az együttdolgozás végére nagyban nő az egyének motivációja és összetartó ereje, mert mindenki részt vesz a problémák feltárásában. Minden megoldás a probléma pontos megfogalmazásával kezdődik, sőt ez már tartal-mazza is az első lépést. A problémákat priorizáljuk és csoportosítjuk, majd a fel-merült problémacsoportokon dolgozva, a most tapasztalható és cégben jelenlévő megszokásokat, beidegződéseket ismerjük meg, illetve fordítjuk át a csapat által kívánt új minőségekké.

A vállalkozásokban mélyen, szinte a tudatalatti szinten dolgozik a cégkultúra – „ahogyan mi itt a dolgokat végezzük” (vagyis a szokások, értékek, minőségek, megszokott reakciók). Az itt dolgozók számára észrevehetet-lenül épül be a cselekedetekbe, és hátráltatja a fejlődést. A cégkultúra „tettenérését” tapasztaljuk meg ebben a programban. Ha meglátjuk, meg is tudjuk változtatni.

U-FOLYAMAT

NYITOTT SZOBA

SWOT8 ANALÍZIS

VISSZA A SZERVEZETFEJLESZTÉS OLDALRA