Ellenőrzőlista

SZERVEZET-
ÉS KÖZÖSSÉG-
FEJLESZTÉS,
MEDIÁCIÓ
ÉS KÉPZÉS

Amennyiben a következő kérdések közül legalább egyre IGEN a 
válasza, akkor Ön számára a mediáció a megfelelő eljárás:
 

 "Mindig kétszer találkozunk az életben.” 
Fenn akarja tartani az üzleti kapcsolatot, és nem akarja megterhelni bírósági eljárással. 

 „Egy évek múlva meghozott ítélettel nem érek semmit.“ 
Ha gyors megoldás kell, vagy gyors megoldást akar, lehetőleg már a 
következő hetekben. 

 „Nem akarok a címlapokra kerülni.” 
Az ügy nem verhet nagy hullámokat, hanem célzottan és bizalmas módon kell megoldani. 

 „Mennyi!!?” 
Nagy a perérték, a bírósági költségek és díjak az egekbe szöknének (és még azon is túl). 

 „Csak a testemen keresztül.” 
Azt sejti, hogy a konfliktus valódi oka nem jogi jellegű, hanem gazdasági, vállalati, politikai, érzelmi vagy személyes szempontok is közrejátszanak. 

 „Én már nem is értem, mi folyik ebben a perben.“ 
A bírósági eljárás önállósította magát. Most egy mediációs eljárásban akar megoldást találni, és ehhez a per szüneteltetését kérelmezi. 

 „Nem válogathatom meg a partnereimet.“ 
A jövőben is együtt akar, illetve együtt kell dolgoznia a másik vagy a többi féllel. 

 

.

.


... ÉS a következő kérdések közül az első kettőre NEM a válasz: 
 Precedens értékű ítéletet akar nagy számú hasonló esethez. (Ha IGEN: ilyenkor forduljon a bírósághoz.) 


 Mindent megpróbált. A másik fél a mediátorok bevonása után sem hajlandó peren kívüli megegyezésre. (Ha IGEN: ilyenkor is forduljon a bírósághoz.) 

 Előzetes jogvédelemre van szükség, például sürgős bírósági intézkedésre versenyjogi szabály megszegése miatt. Ebben az esetben is forduljon bírósághoz, de ezzel egy időben mediációs eljárást is elindíthat. 

A CSAPAT