Párkapcsolatokban és vállalkozásokban mediálunk

SZERVEZET-
ÉS KÖZÖSSÉG-
FEJLESZTÉS,
MEDIÁCIÓ
ÉS KÉPZÉS

Mire jó a konfliktus, az ellentét, a válság?
 
A konfliktusok gyakran zavaró tényezőknek látszanak, akadályozzák a munkánkat, időt igényelnek, és elnehezítik a munkahangulatot. Emiatt a konfliktusokat megpróbáljuk letagadni, a szőnyeg alá söpörni, ahelyett, hogy megoldanánk őket. A konfliktusok és ellenállások azonban a dinamika és a továbbfejlődés motorjai. Ahol nincsenek nézeteltérések, viták, ott változás sincs. A konfliktus egy lehetőség a változásra. A mediáció pedig az eszköz a konfliktusok konstruktív feloldásra.

A válsághelyzetek megmutatják, hol vannak tanulási szükségleteink, hol van lehetőség az előrelépésre. A kínai nyelvben a konfliktusra használt kifejezés két részből áll, az egyik jelentése: veszély, a másiké: lehetőség. A konfliktus mindig egyszerre veszély, és lehetőség. Rajtunk múlik melyik kapun lépünk be!

HONNAN TUDOM, HOGY MEDIÁCIÓRA VAN SZÜKSÉGEM?

Mi az a mediáció?

A mediáció (közvetítői tevékenység) ma már a magyar jogrendszerben is több éves múltra visszatekintő intézmény. Napjainkban egyre jelentősebb szerepet kap a felek közötti vitás ügyek kölcsönös megelégedettséggel járó elintézésében. A jelenlegi polgárjogi eljárásjogi, valamint bírósági reformok még inkább szükségessé, és mind anyagilag, mind időbeli átfutását tekintve előnyösebbé teszik a mediáció igénybe vételét.   

A mediáció különlegesen strukturált tárgyalásként is leírható. Ezért minden olyan eset, amely tárgyalásra alkalmas, mediációra is alkalmas!

 

A mediátor a felek közötti vitarendezés során semleges harmadik félként közvetít két fél között. A mediáció (magyarul: közvetítés) bírósági eljárás nélkül vezet megegyezésre, és mindezzel együtt képes minden olyan kérdést rendezni, amit a bíróság adott esetben ítéletével szabályoz. A „siker titka", hogy a felek egy semleges, különlegesen képzett szakembert vonnak be a tárgyalásba, aki megállapodás irányába tartó tárgyalásos folyamat vezetésért, fenntartásáért felelős. Persze mindennek további előfeltétele, hogy a felekben megszülessen a döntés, miszerint mediáció során kívánják rendezni a közöttük felmerült, és bármelyikük által problémásnak ítélt kérdést.
A mediátor feladata, és az általa kialakított metódus az ügyek jellegétől, és a konfliktushelyzet felek közötti mélységétől függően változhat, például:
1. elkerülhetők vagy befejezhetők az improduktív bírósági tárgyalások vagy végtelen hadjáratok
2. produktív irányba terelhetők az előre látható vagy kezdődő viták;
3. a bírósági ítéletnél jobb, gyorsabb és olcsóbb megoldással térhetnek haza a felek.

EZ A MEDIÁCIÓ
ELSŐ 7 LÉPÉSE

A CSAPAT