KÉPZÉSEINK 

JELENTKEZÉS 
KÖVETKEZŐ MEDIÁTOR 
TANFOLYAMUNKRA

SZERVEZET-
ÉS KÖZÖSSÉG-
FEJLESZTÉS,
MEDIÁCIÓ
ÉS KÉPZÉS

A mai modern felnőttképzés egyik alapkérdése a tréner személyisége. Ma már nem mindegy, hogy ki, hogyan és milyen személyiséggel áll ki a pulpitus mögé, mert a tréner ma már nem tanító, hanem egy olyan ember, aki embertársaiban egy tanulási folyamatot hoz létre. Ezért a mai trénereknek egyszerre kell tanácsadónak és a tanulási folyamat inspirálójának lennie. A mai trénereknek egy új hozzáállást kell magukban kialakítani a másik ember akaratának tiszteletben tartásara és a hallgatókkal való újfajta találkozási módra. A felnőtt oktatónak minden pillanatban szeme előtt kell tartania az ember önállóságát, belső autonómiáját és a másik emberekhez fűződő kapcsolatát. A trénernek a képzést saját tanulási útja részének is kell tekintenie.

A felnőtt ember képzésének, nevelésének három alapvető oldala, célja van, ami a benne működő ösztönök hatására jelenik meg:

  • A megismerési ösztön, vágy az ember születésétől kezdve mint belső hajtóerő működik, és arra sarkalja, hogy az őt körülvevő világból a lehető legtöbbet ismerje meg. Ez az erő hajtja az embert a megismerési úton. Ennek az erőnek van egy érdekes tulajdonsága: ha egyszer valamivel kapcsolatban felébred az emberben, akkor nem engedi el.
     
  •  A fejlődési ösztön hatására az ember állandóan változik, formálódik. A saját maga által gerjesztett ellentétek, az átváltozás és fejlődés az egész életén végig kísérik. Ez az erő sokat változhat az életkor alakulásával.
     
  • A jobbítási ösztön, a világ megváltozatásának vágya, az emberekben az egyik legrejtettebben jelen lévő erő, de mégis mindig mindenkiben benne van. Ennek az erőnek a hatására ismeri fel az ember, hogy jövőjét tevékeny részvételével meg tudja változtatni, hogy a „döntési úton” haladva képes befolyásolni saját sorsát, ennek az erőnek a hatására tud életében mindent egy kicsit jobban csinálni. 

A Tertius Kft a FAT által akkreditált felnőttképző intézmény

Képzéseinken nagy hangsúlyt fektetünk a művészi munkára, a mozgásgyakorlatokra és a csoportmunkára, és ezek megfelelő időben történő alkalmazására, mert ez a fajta ritmus igen jól tudja mozgásba hozni az akarati erőket. Az akarat szerepe a felnőtt oktatásban a legfontosabb kérdés. Egy tréner ugyanis nem más, mint aki hallgatóiban az akarat felébresztésére vállalkozik, hiszen közismert, hogy minden felnőtt tanulási folyamat ellenállások leküzdésén és feszültségek oldásán keresztül jön létre! De mi is az akarat felébresztése? Tevékenynek lenni valami érdekében, ami minket csodálattal tölt el. (Egy tévhit elkerülésére még figyelni kell, mert nem szabad összetéveszteni az aktivitást az akarattal. Az aktív emberből hiányzik a csodálat tevékenységének tárgyával szemben, ami összekötné őt vele, ami ezzel szemben az akarati tevékenységeket pedig jellemzi.)

Minden képzés célja, hogy az emberek önálló és helyes ítéletalkotási képességükkel megtalálják a maguk személyes útját a világban és ezen keresztül sikeresek legyenek.

 

AL-2994

ALAPFOKÚ ÉS HALADÓ MEDIÁTOR KÉPZÉS

THE CARAVAN GAME

MANAGEMENT SZIMULÁCIÓS JÁTÉK

VEZETŐKÉPZÉS

SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÓ

FENNTARTHATÓ ÉLET

IDŐGAZDÁLKODÁS